Spotvermille & Narthuurlijk

Bespiegelereien, fopinie, hinkslag, hugoreske, lachgal, mediastief, platisserie, schatire, scherpentine, s-n-otternie, zeuriën en nog veel meer te schrappen.

Door Narthuurlijk, Sed Strealo en lalter ego's, Weepeer, Tukcholsky en anderen.

Aha! Er wordt naar gestreefd deze schuinhoop op te ruimen.